Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
SOUTĚŽE, VÝSTAVY, SEMINÁŘE
Výstavy, konference, prezentace

Již po sedmé oslaví Útvar koncepce a rozvoje města Plzně světový Den vody účastí na dni otevřených dveří Povodí Vltavy. Ten se uskuteční v sobotu 19. března od 9 do 14 hodin v sídle Povodí Vltavy – závodu Berounka na Denisově nábřeží. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně bude prezentovat protipovodňová opatření na Lobezské louce a Božkovském ostrově. Představí i nový animovaný spot ke změně klimatu, který vznikl v rámci mezinárodního projektu UrbanAdapt. Návštěvníkům dále nabídne jak brožuru představující úspěšná adaptační opatření, tak kompletní sady průvodců podél všech plzeňských řek, které na konci loňského roku pro velký zájem dotiskl. Na Denisově nábřeží můžete navštívit i moderní vodohospodářské laboratoře, seznámit se s činností vodohospodářského dispečinku, poslechnout si zajímavé přednášky, prohlédnout si doprovodné panely a fotografie. Pro děti bude připraven dětský koutek se soutěžemi. V rámci oslav 50. výročí státního podniku Povodí Vltavy budou v průběhu roku otevřena vodní díla Hracholusky (2. 4.), Žlutice (14. 5.), Pilská, Láz (17. 9.) a České údolí (22. 10.). Více informací najdete zde.


Městský bulvár jako veřejný prostor
, to je název přednášky, která v rámci cyklu Osy města zahájí ve středu 9. září v 18:30 v kulturním centru DEPO2015 sérii architektonických setkání. Na akci vystoupí antropolog Laco Toušek, vedoucí Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Jan Karásek ze studia OHM architekti a za Útvar koncepce a rozvoje města Plzně architektka Irena Králová a Markéta Stuchlová, která se dlouhodobě zabývá tématem veřejných prostranství. Více informací najdete na stránkách pořadatele společnosti Pěstuj prostor.

Zastavte se od 29. června do 23. července ve Smetanových sadech před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje a prohlédněte si, co všechno v plzni v posledních patnácti letech vzniklo. Očima profesionálních fotografů pohlédnete nejen na stavby určené ke kulturnímu či sportovnímu vyžití, ale i na zajímavé rodinné a bytové domy, sídla firem či na mosty a lávky. Chybět nebudou ani pohledy do vybraných interiérů. Vernisáž výstavy Plzeňská architektura v novém tisíciletí se uskuteční 29. června v 17 hodin. Tiskovou zprávu najdete zde.

Úspěšný projekt naučných říčních stezek na území města Plzně míří do finále. Za Škoda sport parkem se 23. června v 17 hodin otevře již pátá stezka, tentokrát údolím Úhlavy. Program přinese křest tradičního tištěného průvodce, který bude zájemcům zdarma k dispozici, hudební vystoupení vokální skupiny Tutti Voci a komentovanou prohlídku směrem proti proudu Úhlavy až do Hradiště. Průvodkyní bude autorka textů Kateřina Caisová. Informační tabule připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v rámci mezinárodního projektu REURIS ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. Na místo slavnostního otevření se můžete dopravit trolejbusem nebo autobusy (č. 10, 30 a 29, zastávka Vodárna), pěšky nebo autem (parkování před Škoda sport parkem). Tiskovou zprávu najdete zde.

Jaká bude doprava v Plzni za 10 let? Veřejné jednání k Plánu udržitelné mobility se uskuteční 23. června od 17 do 19 hodin v salonku hotelu Central. Na jednání se bude vybírat, které z připravených projektů v dopravě jsou pro Plzeň nejpřínosnější (v oblastech: automobilová doprava, MHD, parkování, pěší, cyklistika a veřejný prostor). Přijďte hodnotit také. Plán udržitelné mobility Plzně je soubor aktivit a projektů, které budou v příštích deseti letech v oblasti dopravy realizovány. Zabývá se všemi druhy dopravy od pěší či cyklistické, MHD až k individuální automobilové dopravě, parkování a veřejnému prostoru. Plán udržitelné mobility Plzně zpracovává Útvar koordinace evropských projektů společně s Útvarem koncepce a rozvoje, Správou veřejného statku a Plzeňskými městskými dopravními podniky. Registrujte se na www.prihlaska.cpkp.cz, kde máte také možnost vybrat, kterým oblastem se chcete při projednání zejména věnovat.

U příležitosti Mezinárodního dne vody pořádá 21. března od 9 do 14 hodin den otevřených dveří Povodí Vltavy a Vodohospodářská laboratoř v Plzni na Denisově nábřeží. Již tradičně se zde setkáte i s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. V sobotu 21. 3. 2015 můžete navštívit moderní vodohospodářské laboratoře, seznámit se s činností vodohospodářského dispečinku, poslechnout si zajímavé přednášky, prohlédnout si doprovodné panely a fotografie. Co nového se připravuje kolem plzeňských řek, s tím vás seznámí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Dozvíte se více například o studiích k řece Radbuze, které řeší úpravu náplavky na Anglickém nábřeží nebo návrh Plovárního parku v místě bývalé městské plovárny. Povodí Vltavy připravuje pro nejmenší návštěvníky také tradiční dětský koutek se soutěžemi. Den otevřených dveří probíhá i na vodní nádrži Hracholusky, komentovaná prohlídka v 10:00, 11:00 a 12:00 hod, sraz zájemců na hrázi. Více informací na www.pvl.cz.

Seznamte se s návrhem Územního plánu Plzeň a navštivte na přelomu října a listopadu Atrium Měšťanské besedy. Najdete zde celou výkresovou část právě projednávaného návrhu územního plánu města a na doplňujících panelech také informace o tom, co je to vlastně územní plán, k čemu slouží a jaké jsou základní principy jeho tvorby. Vernisáž výstavy "Územní plán Plzeň - návrh" se uskuteční v pátek 24. října v 15 hodin. Vstup do Atria bude zdarma, otevřeno denně do 3. listopadu od 8 do 21 hodin. Více informací o návrhu nového územního plánu najdete na našem webu, pozvánku zde.

Ve středu 29. října 2014 od 17 hodin se v Atriu Měšťanské besedy v Plzni uskuteční odborný workshop k návrhu Územního plánu PlzeňArchitekti, urbanisti a další odborníci, které problematika zajímá, jsou zváni k diskuzi s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, který je jeho zpracovatelem. Odborná diskuze se uskuteční přímo v sále, kde bude toho času probíhat výstava k projednávanému návrhu územního plánu města. V případě zájmu svou účast prosím potvrďte do pátku 24. října 2014 na e-mailu jurikova@plzen.eu.

Napadají vás způsoby, jak zlepšit dopravu v Plzni? Přihlaste svůj návrh do soutěže "Move Up! Alternativní mobilita" a vyhrajte 25 tisíc korun na realizaci projektu! Hledáme praktická řešení pro alternativní mobilitu ve městě! Zajímají nás veškerá dopravní řešení, kde není dominantní individuální automobilová doprava. Způsob je na vás. Na alternativní mobilitu můžete pohlédnout okem, které je vám nejbližší - urbanisty, architekta, designéra, strojaře, odborníka na nové technologie nebo jednoduše fanouška veřejného prostoru. Ideálně pak jejich kombinací. Návrhy odevzdané do 16. října 2014 posoudí porota ve složení: programový ředitel Plzeň 2015 o.p.s., zástupce Aspen Institute Prague, zástupce Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, expert v oblasti mobility a expert v oblasti městského rozvoje. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti Plzeň 2015, registrační formulář pak zde.

Výstavu návrhů urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru náměstí Emila Škody v Plzni máte možnost zhlédnout na přelomu září a října přímo ve vestibulu Centrálního autobusového nádraží Plzeň. Zabývá se územím, jež vymezuje Husova ulice, stávající zástavba navazující na Husovo náměstí, objekt bývalého generálního ředitelství Škodovky v Tylově ulici a křížení Tylovy ulice se Skvrňanskou. Cílem soutěže je najít co nejvyváženější řešení náměstí Emila Škody a jeho blízkého okolí s důrazem na doplnění zástavby a řešení dlouhodobě zanedbaného veřejného prostoru nedaleko centra. Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 22. 9. v 17 h. Výstava potrvá do 5. 10. Vstup je zdarma a otevřeno denně od 5 do 22 h. Více informací o soutěži najdete na našem webu, pozvánku zde.

Chcete vědět, jak by mohla vypadat konečná stanice tramvaje číslo 4 u Borského parku v Plzni v blízké budoucnosti? Chcete mít možnost vyjádřit svůj názor? Navštivte kdykoliv od pondělí 15. září do poslední zářijové neděle (28. září) Obchodním centrum Luna. V přízemí vestibulu najdete výstavu prezentující studii, jejímž zpracovatelem je architektonická společnost Sporadical a zadavatelem Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Pokud vás téma oslovilo více, udělejte si čas ve čtvrtek 18. září v 17 hodin a setkejte se v Luně se zpracovatelem a zástupci města. Pozvánku najdete zde.

S výsledky architektonicko-urbanistické soutěže na řešení jedné z nejexponovanějších částí Plzně mezi historickým centrem a vlakovým nádražím se budete moci v druhé polovině června seznámit v Atriu Měšťanské besedy. Všechny ideové návrhy na řešení území Americká-Sirková představí výstava, kterou bude možné navštívit do neděle 29. června 2014 denně od 8 do 21 hodin. Vernisáž se uskuteční v pondělí 16. června 2014 v 17 hodin. Více informací o soutěži najdete na našem webu, pozvánku zde.

Úspěšný projekt naučných říčních stezek na území města Plzně pokračuje. Přijďte se podívat ve středu 4. června v 17 h na otevření již čtvrté naučné říční stezky – tentokrát údolím Radbuzy. Akce se uskuteční u zastavení č. 6 mezi kostelem sv. Mikuláše a papírenskou lávkou. Můžete se těšit nejen na křest tištěného průvodce, ale i hudební vystoupení vokální skupiny Tutti Voci a komentovanou prohlídku s Jiřím Caisem a Ladislavem Voldřichem. Po akci se další ze série populárních brožur objeví také v Informačním centru na náměstí Republiky. Více informací o zpracovaných projektech najdete v článku Revitalizace nábřeží řek. Pokud je vám na nábřeží Radbuzy příjemně, zkuste v červnu navštívit také festival Náplavka k světu, který pořádá občanské sdružení K světu ve spolupráci se společností Plzeň 2015.

Veletrh realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX zamířil letos poprvé do zahraničí. Panely prezentující všechny vystavovatele a soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 jsou nyní k vidění v sídle Obchodní a průmyslové komory Regensburg na adrese D.-Martin-Luther-Str. 12. Výstava je přístupná od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin, a to do 9. prosince 2013. Město Plzeň prezentuje panel, který připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.

Výstavu k soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2012 a veletrhu FINPEX 2013 najdete do 6. prosince 2013 v OC Olympia v Plzni-Černicích. Prezentuje téměř dvacet vystavovatelů veletrhu realitních stavebních a investičních příležitostí FINPEX a všech 33 staveb, které jejich realizátoři přihlásili do veřejné soutěže. Z plzeňských staveb získal v posledním ročníku Stavby roku Plzeňského kraje titul Františkánský klášter.

V pondělí 4. listopadu 2013 od 16 hodin se ve sněmovním sále plzeňské radnice uskuteční diskuze s veřejností na téma Oživení centrální oblasti Plzně. Setkání navazuje na říjnovou výstavu v mázhauzu radnice, která je v současné době k vidění v "Dokumentech ke stažení"  zde nebo na chodbách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ve Škroupově 5 ve 2. patře. Na stručné seznámení se zpracovanými dokumenty k oživení centrální oblasti ve všech důležitých oblastech (architektura, zeleň, pěší zóny a dopravní obsluha, čistota a bezpečí, bydlení a podnikání), prezentaci realizovaných kroků a představení návrhů možného dalšího rozvoje a vize živějších ulic po dokončení jejich rekonstrukcí naváže diskuze.

Veletrh realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX se bude letos konat v Plzni už pošesté. V pondělí 14. října 2013 se v rámci něj od 13.00 hodin uskuteční workshop Nový územní plán Plzně a rozvojové příležitosti v Plzni a Plzeňském kraji, jehož garantem je Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Přijďte si poslechnout prezentaci nového územního plánu Plzně a dozvědět se více o rozvojových příležitostech v centru Plzně. Součástí veletrhu je také prezentace výstavních panelů ve foyer Centra Olympia Plzeň (od 15. listopadu do 15. prosince 2013) a nově též v zahraničí ve vstupních prostorách sídla IHK Regensburg (od 20. listopadu do 9. prosince 2013). Více informací najdete na oficiálncíh stránkách veletrhu.

Představte si, jak by mohlo centrum Plzně vypadat, kdyby v něm měli více prostoru pěší. Setkávali bychom se ve veřejném prostoru u kávy, na výstavách pod širým nebem či při nákupu koření, květin a zeleniny. Cesty domů, do práce, do školy, na nákup, na úřady či za kulturou, ať už bychom šli přes náměstí, parkem či ulicí by se staly příjemným zpestřením dne. Pomozte nám realizovat vizi krásnějšího a živějšího středu Plzně. Zapojte se do diskuze o budoucí podobě centra, i následné realizace myšlenky oživení. Přijďte se podívat na naši výstavu „Oživení centrální oblasti Plzně“ 7. – 24. října 2013 do mázhauzu plzeňské radnice a dozvíte se více. Pozvánku na vernisáž najdete zde, tiskovou zprávu zde, více informací o tématu zde.

V úterý 17. září 2013 od 19 hodin v kontejneru na zemníku U Ježíška vystoupí jako host večera na téma PLZEŇ: Současnost a budoucnost plzeňských řek také vedoucí ateliéru životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Ing. Pavlína Valentová. Plzeň má zpracované komplexní studie revitalizace ke všem svým řekám, a to i díky mezinárodnímu projektu REURIS, do něhož se zapojili také partneři z Německa a Polska. Zájemci se seznámí s aktuálním stavem projektu v Plzni a dokonce si budou moci odnést i tematické brožury a publikace, z nichž jedna z nich čerstvě opustí v den akce tiskárnu. Další prezentace připravují: autor projektu revitalizace nábřeží ve Štruncových sadech Ing. arch. Daniel Němeček, spoluautor územní studie nábřeží Radbuzy Ing. arch. Václav Ulč, zástupce občanského sdružení K Světu Ing. arch. Jakub Mareš a provozní Plovárny Hradiště David Šlesinger. Akce je součástí přednáškového cyklu Řeka ve městě, který připravila společnost Plzeň 2015, o.p.s. Více informací najdete zde.

Ve středu 24. dubna 2013 představí Plzeň návštěvníkům mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST téma Světovar. Ve 14 hodin začne v pavilonu P na přednáškovém molu prezentace přestavby celého území. Zájemci budou mít možnost osobně se setkat s autory studie z ateliéru D3A spol. s r.o. a seznámit se se závazným podkladem pro výstavbu a ideou etapizace. Více informací najdete také zde a v tiskové zprávě z 19. 4. 2013 zde.

V sobotu 23. března 2013 se na Povodí Vltavy na Denisově nábřeží v Plzni uskuteční Den otevřených dveří. Přijďte si užít poutavý program od 9 do 14 hodin, nechte si změřit obsah dusičnanů a dusitanů v jednom vzorku pitné vody zdarma a navštivte nás také v našem tradičním koutku, kde bude nově k dispozici například publikace Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky, jejíž vydání bylo financováno v rámci mezinárodního projektu REURIS. Tiskovou zprávu z 18. března 2013 najdete zde.

Na Světový den vody, v pátek 22. března v 16:00 h, budou u soutoku Mže a Radbuzy ve Štruncových sadech slavnostně otevřeny další dvě naučné říční stezky na území města. Můžete se těšit také na křest publikace Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky a komentovanou prohlídku části trasy s Janem Koppem z Katedry geografie Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. Pozvánka je ke stažení zde. Vznik publikace a informačních tabulí, které připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, byl financován v rámci mezinárodního projektu REURIS. Tiskovou zprávu z 18. března 2013 najdete zde.

Ve středu 20. března 2013 od 17 hodin se v Atriu Měšťanské besedy v Plzni uskuteční čtvrtý odborný workshop k přípravě nového územního plánu Plzně – tentokrát na téma „Město, urbanistická struktura a veřejná prostranství“. Architekti, urbanisti a další odborníci, které problematika zajímá, jsou zváni na diskuzi se zpracovateli Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a týmy MOBA studio s. r. o. a Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Po úvodním vystoupení bude následovat odborná diskuze. Z organizačních důvodů Vás v případě zájmu o účast prosíme o registraci na e-mailu jurikova@plzen.eu, a to nejlépe do pátku 15. března 2013.

Ve středu 20. února 2013 od 17 hodin se v Atriu Měšťanské besedy v Plzni uskuteční třetí odborný workshop k přípravě nového územního plánu Plzně – tentokrát na téma „Řešení dopravy v novém územním plánu“. Architekti, urbanisti a další odborníci, které problematika zajímá, jsou zváni na diskuzi se zpracovateli Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a týmy MOBA studio s. r. o. a Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Po úvodním vystoupení bude následovat odborná diskuze. Z organizačních důvodů Vás v případě zájmu o účast prosíme o registraci na e-mailu jurikova@plzen.eu, a to nejlépe do pátku 15. února 2013.

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 od 17 hodin se v Divadélku Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni uskuteční druhý odborný workshop k přípravě nového územního plánu Plzně – tentokrát na téma „Krajina ve městě“. Architekti, urbanisti a další odborníci, které problematika zajímá, jsou zváni na diskuzi se zpracovateli Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a týmy MOBA studio s. r. o. a Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Po úvodním vystoupení bude následovat odborná diskuze. Z důvodu omezené kapacity sálu Vás v případě zájmu o účast žádáme o brzké přihlášení nejpozději však do pondělí 14. ledna 2013 do 12 hodin na e-mail jurikova@plzen.eu. Bez přihlášení nebude vstup na workshop možný.

V úterý 6. listopadu 2012 od 17 hodin se v Divadélku Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni uskuteční odborný workshop k přípravě nového územního plánu Plzně. Architekti, urbanisti a další odborníci, které problematika zajímá, jsou zváni na diskuzi se zpracovateli - Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a týmy MOBA studio s. r. o. a Roman Koucký architektonická kancelář s. r. o. Tentokrát se seznámíte s aktuálním stavem prací na novém územním plánu Plzně a novou metodikou. Po úvodním vystoupení bude následovat odborná diskuze. Akce navazuje na úspěšný červnový workshop k výsledkům urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“. Z důvodu omezené kapacity sálu Vás v případě zájmu o účast žádáme o brzké přihlášení nejpozději však do pondělí 29. října 2012 do 12 hodin na e-mail jurikova@plzen.eu. Bez přihlášení nebude vstup na workshop možný.

Právě dnes 8. října 2012 začíná v Mnichově mezinárodní veletrh Expo Real, kterého se v loňském roce zúčastnilo více než 1600 vystavovatelů z 34 zemí světa a navštívilo ho více než 37 000 osob ze 72 zemí světa. Díky spolupráci s Plzeňským krajem prezentuje město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v Mnichově téma Světovar, aquaparkWorld Trade Center Pilsen. Veletrh končí ve středu 10. října 2012.

V úterý 9. října 2012 ožije Měšťanská beseda pátým ročníkem veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX. Od jedenácti do sedmnácti hodin je vyhrazen čas workshopům, přičemž první z nich tradičně povede Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně seznámí návštěvníky s přípravou nového územního plánu, využitím přestavbových území a Plzeňský kraj doplní podrobnosti k rozvojovým tendencím regionu. Pro všechny zájemce je také připraven doprovodný program v podobě exkurzí do rozestavěných staveb. V letošním roce se jedná o areál interaktivního science centra Techmania, a probíhající modernizaci železničního uzlu Plzeň. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit workshopů či si prohlídnout rozestavěné stavby, se musí předem registrovat. Ve středu 10. října 2012 pak bude zahájena výstava v OC Olympia, která představí všechny stavby přihlášené do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje a v druhé části též všechny vystavovatele veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX. Výstava potrvá do 8. listopadu 2012.

V rámci druhého ročníku Dne architektury, který se v Plzni uskuteční v neděli 30. září 2012, dostanou příležitost prezentovat své urbanistické vize města všichni účastníci urbanistické soutěže "Plzeň - vnitřní město". Každý tým bude mít přesně 6 minut a 40 vteřin na vyjádření základních idejí svého návrhu při tzv. PechaKucha Night. Akci, která začíná v 18 hodin na Světovaru, zahájí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Podrobný program Dne architektury, který začíná ve 14 hodin vycházkou podél Radbuzy a slibuje návštěvu depa v Cukrovarské, Plzeňské papírny, vodojemu, Chaballovy filtrace, přednášku o plzeňských mostech a řekách i program pro děti najdete zde.

Atrium Měšťanské besedy ožije v červnu návrhy ze soutěže na urbanistické řešení území „Plzeň – vnitřní město“. Výstava, na níž se představí soutěžní návrhy všech dvaceti týmů, bude zahájena v pátek 8. června v 15 hodin. Podle odborné poroty soutěže je celková úroveň odevzdaných návrhů velmi vysoká. Každý soutěžní tým prezentují 3 panely formátu A1, textová zpráva a hodnocení poroty. Vstup na výstavu je zdarma, otevřeno denně od 8 do 21 hodin, a to až do 28. června 2012. K urbanistické soutěži je vydán také katalog. Tisková zpráva je ke stažení zde.

V pátek 8. června 2012 se v Měšťanské besedě v Plzni uskuteční odborný workshop a vernisáž výstavy návrhů urbanistické soutěže „Plzeň – vnitřní město“. Plzeňští architekti jsou zváni na diskuzi s oceněnými a odměněnými soutěžními týmy. V publiku se objeví také zástupci města, porotci a ostatní soutěžící. Soutěž uspořádalo město Plzeň v souvislosti s přípravou nového územního plánu. Soutěž přinesla nové názory na řešení urbanistické koncepce města i nové metodické přístupy. Z důvodu omezené kapacity sálu Vás v případě zájmu o účast prosíme o brzké přihlášení nejpozději však do 29. května 2012 do 12 hodin na e-mailu jurikova@plzen.eu. Bez přihlášení nebude vstup na workshop možný. Program workshopu je ke stažení zde, pozvánka na výstavu zde.

V sobotu 24. března od 9 do 14 hodin se v sídle Povodí Vltavy na Denisově nábřeží 14 u příležitosti Světového dne vody uskuteční již třináctý ročník Dne otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připraveny prohlídky moderní vodohospodářské laboratoře s odborným výkladem. Zdarma bude návštěvníkům stanoven obsah dusičnanů a dusitanů v jednom vzorku donesené pitné vody a ve 14 hodin se mohou těšit na losování o 3 zkrácené rozbory pitné vody. Chybět nebudou ani soutěže a přednášky (Činnost vodohospodářského dispečinku a novinky na VD Hracholusky, Ekologické problémy vodních toků, Vodárenské nádrže: sterilní prostředí nebo kvetoucí louky?, Život pod vodou aneb drobní bezobratlí jako bioindikátory kvality vody a Co je nového na Boleváku? ). Útvar koncepce a rozvoje města Plzně seznámí návštěvníky již tradičně s novinkami v projektu Revitalizace nábřeží plzeňských řek. Plakát je ke stažení zde. Více informací o revitalizaci nábřeží plzeňských řek najdete zde.

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy „Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2012“, která se uskuteční v pondělí 27. února 2012 v 17 hodin v mázhausu plzeňské radnice. Výstava, kterou jsme připravili k dvacetiletému výročí vzniku naší organizace, potrvá do 15. března. Prezentuje naši současnou činnost zaměřenou na plánování a rozvoj města. Blíže Vás seznámí se stávajícím územním plánem i s přípravou nového, s ukázkami územních studií, s koncepčním dokumentem řešícím, jak oživit centrální oblast Plzně, ale také s revitalizací nábřeží plzeňských řek, demografickými studiemi a mnoha dalšími dokumenty, které ukazují rozmanitou škálu naší činnosti. Vstup na výstavu je zdarma a otevřeno denně od 8 do 18 hodin. Pozvánka je ke stažení zde, více informací v tiskové zprávě z 28. 2. 2012.

Poslední aktualizace:15. 3. 2016

4510

KONTAKT
Ing. Kateřina Juríková

marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: jurikova@plzen.eu