Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvková organizace

Škroupova 5
305 84 Plzeň

tel.: +420 378 035 001

e-mail: ukrmp@plzen.eu
ID datové schránky: 2j8ifzw

IČ: 00227277
organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724


World Trade Center Pilsen


Oficiální informační server města Plzně

Poslání Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzeň. Jejím hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města.

Zabezpečuje především analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady odvětvových a územních generelů, rozvojových studií a programových dokumentů potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci širšího území sídelní regionální aglomerace.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je zároveň organizátorem architektonických soutěží vyhlašovaných městem, prezentuje výsledky analýz města, rozvojových dokumentů a záměrů a provozuje technickou knihovnu.

V desátém nadzemním podlaží budovy Business Centre Bohemia (BCB) na Anglickém nábřeží v Plzni sídlí World Trade Center Pilsen – jediné světové obchodní centrum v ČR. Prostřednictvím této prestižní značky chce město přispívat k ekonomickému rozvoji města a regionu. World Trade Center Pilsen si klade za cíl především podporovat spolupráci podnikatelů se zahraničními partnery.

Naše projekty

Územní plán města Plzně

Strategický plán města Plzně

Investiční příležitost Světovar

Hlavní oblasti činnosti organizaceAktuality