Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Strategický plán města Plzně

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 15. 12. 2016 analytickou část Strategického plánu města Plzně. Všechny dokumenty naleznete zde.

K připravovanému strategickému plánu se stále můžete vyjádřit prostřednictvím níže uvedeného KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE, který vám bude k dispozici v průběhu celého zpracování dokumentu až do jeho schválení v Zastupitelstvu města Plzně. Do konce ledna 2017 nám navíc jeho prostřednictvím můžete napsat, v jakém městě chcete žít v roce 2035 a v čem by měla být podle vás Plzeň v roce 2035 výjimečná. Odpovědi se stanou podkladem při přípravě nové vize města.

V průběhu července roku 2016 jste hodnotili celkovou SWOT analýzu, která je součástí analytické části ke Strategickému plánu města Plzně.

DĚKUJEME

Obodovanou SWOT analýzu naleznete v dokumentech ke stažení.

Dále připravujeme definici hlavních pozitiv a problémů města, která budou podkladem pro přípravu návrhové části Strategickému plánu města Plzně.

Dne 29. června 2016 proběhl odborný workshop k návrhu celkové situační analýzy města Plzně a diskuze formou kulatých stolů ke kladům a záporům života ve města, kterého se účastnilo téměř 100 zástupců různých subjektů působících na území města Plzně.

  

 

KVÍZ ke strategickému plánu pro nejbystřejší čtenáře našeho webu byl vyhodnocen. První účastník, který správně odpověděl získal vstupenky na kulturní akci.

21. dubna 2016 byla usnesením č. 420 jmenována Řídící a Koordinační skupina ke Strategickému plánu města Plzně. Složení těchto skupin naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

 

Poslední aktualizace:5. 1. 2017

Kontaktní formulář

 

Vaše jméno a příjmení* :
Váš e-mail* :
Sdělení* :

* - povinné údaje

1432