Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 
Prognóza vývoje obyvatelstva Plzně v období 2010-2040

Studii Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010–2040 zpracoval na základě požadavku Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně tým autorů RNDr. Boris Burcin, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Analytická část dokumentu se zabývá demografickým vývojem do současnosti a prognostická představuje tři možné varianty budoucího vývoje, přičemž "střední" varianta se jeví jako nejpravděpodobnější. Populační prognózy jsou jedním z důležitých podkladů při formulaci dlouhodobých rozvojových strategií města.

Poslední aktualizace:31. 7. 2014

5363

KONTAKT
RNDr. Miroslav Kopecký

společenské informace a analýzy

tel. :+420 378 035 035
e-mail: kopecky@plzen.euDOKUMENTY KE STAŽENÍ
Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva města Plzně v období 2010–2040 (PDF, 424,27 kB) Stáhnout
Nízká varianta prognózy - tabulky (XLS, 523 kB) Stáhnout
Střední varianta prognózy - tabulky (XLS, 523 kB) Stáhnout
Vysoká varianta prognózy - tabulky (XLS, 523,5 kB) Stáhnout